top of page
WhatsApp Image 2022-03-11 at 9.35.49 PM.jpeg

此節目已圓滿結束,感謝支持!

🎊全院滿座!🎊

明天(9月12日)大埔的兩場《留堂會,唔係樓台會》已經全院滿座!

 

非常感謝你們的支持!😃

     「玩轉大戲」之

⚡免費⚡

「留堂會, 唔係樓台會」巡迴演出

⚡免費⚡

WhatsApp Image 2021-06-28 at 14.04.12.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-09 at 17.35.17.jpeg

⚡免費⚡

       2021社區文化大使計劃

⚡免費⚡

 「玩轉大戲」之「一桌兩椅」講座 

WhatsApp Image 2021-06-30 at 13.10.15 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-09 at 17.35.17 (1).jpeg
bottom of page