top of page

《樂樂公公唱唱貢》

​舞台節目

感謝各位觀眾的支持,一連8場的演出已圓滿落幕!一桌兩椅將繼續帶來優質的節目♫

「今晚想食咩嘢餸?」「想食雞翼、番薯同雪糕!」有冇諗過日常對話都可以係歌詞?

「冬懂凍棟篤,公貢谷共局」聽落有咩分別呢?平時我哋高低音分明嘅廣東話,夾埋音樂嚟講故仔,就係非物質文化遺產嘅「南音」?小樂樂喺做功課嘅時候,發現南音呢種生動嘅聲音同獨特嘅溫度,原來一代傳一代噉收埋喺自己同媽咪、公公嘅日常生活之中!

粵劇名伶阮兆輝首次登上兒童劇場!加埋伍卓賢融會古今中西樂曲嘅音樂、新世代填詞人陳耀森(亞木)嘅貼地歌詞,現場仲有唔受傳統演奏模式局限嘅結他、胡琴同古箏伴奏,一齊孖住最鍾意為小朋友講故仔嘅雪姐姐,敲住擊木,齊齊唱唱噏噏講故仔,投入《樂樂公公唱唱貢》呢個前所未有嘅南音故事旅程!

《南音BB班》 

南音兒童網上節目

​聯合主辦

資產 1.png
bottom of page